Krav om forhåndregistrering av studier finansiert av ExtraStiftelsen

Alle studier finansiert av ExtraStiftelsen skal registreres før oppstart.

ExtraStiftelsen krever forhåndsregistrering av alle studier, for å forhindre publiseringsskjevhet. Foto: Adobe Stock

Kravet gjelder prosjekter som har fått midler under ordningen Forskning og som har oppstartsdato etter 01.01.2018

Oppdatert 09.11.18

Publiserings- og rapporteringsskjevhet

I arbeidet mot publiseringsskjevhet og selektiv rapportering av forskningsresultater krever ExtraStiftelsen at alle prosjekt som finansieres offentliggjør de sentrale detaljene om prosjektet, før prosjektstart.

Kliniske studier og observasjonsstudier

Alle kliniske studier og observasjonsstudier finansiert av ExtraStiftelsen skal registreres i clinicaltrials.gov før oppstart. OBS: Det er også mulig å registrere studier som allerede har startet og vi krever at slik etterregistrering skal skje så raskt som mulig.

Mer informasjon om  ClinicalTrials-registreringen:

Systematiske oversikter

Systematiske oversikter («systematic reviews») skal forhåndsregistreres i International prospective register of systematic reviews (PROSPERO).

Andre typer studier

Andre typer studier skal forhåndsregistreres i andre, egnede registre. ExtraStiftelsen anbefaler å bruke Open Science Framework (OSF) av Center for Open Science (COS).

Dersom OSF ikke egner seg og det ikke finnes andre egnede registre skal prosjektet registreres i databasen AsPredicted.org. Det skal velges offentlig registrering.

Fagfellevurdert forhåndsregistrering – Registered reports

Noen tidsskrift tilbyr såkalt «reviewed preregistration». Det vil si at de i prinsippet vurderer og gir tilbakemelding på studieprotokollen. Dersom den aksepteres publiserer tidsskriftet protokollen som en «registered report» og forplikter tidsskriftet seg til å publisere resultatene når de foreligger.

En oppdatert liste over hvilke tidsskrift som tilbyr dette finnes på Center for Open Science.

Selv om det ikke er et krav å publisere på denne måten, anbefaler ExtraStiftelsen alle søkere å vurdere denne fremgangsmåten.

Referanse til registrering

Det skal refereres og linkes til registreringen i de vitenskapelige publikasjonene som er finansiert av ExtraStiftelsen.

Betingelser

Navn på database for forhåndsregistrering og link til registreringsside oppgis ved første framdriftsrapportering.

Dersom studien(e) allerede er igangsatt uten pre-registrering, skal dette meddeles ExtraStiftelsen omgående og studien skal registreres så snart som mulig.

Prosjektleder er ansvarlig for oppdateringer av registreringen, herunder endringer, resultatformidling og informasjon om publikasjoner.

 

Her kan du lese ExtraStiftelsens retningslinjer for forskningsprosjekter

Les også om krav om åpen publisering av vitenskapelige artikler

Nysgjerrig på helseforskning og ExtraStiftelsens forskningsinnretning? Abonner på vårt forskningsnyhetsbrev her!