Krav om forhåndregistrering av studier finansiert av ExtraStiftelsen

Alle studier finansiert av ExtraStiftelsen skal registreres før oppstart.

Kravet gjelder prosjekter som har fått midler under ordningen Forskning og som har oppstartsdato etter 01.01.2018

Oppdatert 28.05.18

Publiserings- og rapporteringsskjevhet

I arbeidet mot publiseringsskjevhet og selektiv rapportering av forskningsresultater krever ExtraStiftelsen at alle prosjekt som finansieres offentliggjør de sentrale detaljene om prosjektet, før prosjektstart.

Kliniske studier og observasjonsstudier

Alle kliniske studier og observasjonsstudier finansiert av ExtraStiftelsen skal registreres i clinicaltrials.gov før oppstart.

Mer informasjon om  ClinicalTrials-registreringen:

Systematiske oversikter

Systematiske oversikter (“systematic reviews”) skal forhåndsregistreres i “International prospective register of systematic reviews” (PROSPERO)

Andre typer studier

Andre typer studier skal forhåndsregistreres i andre, egnede registre.

Dersom slike registre ikke er tilgjengelige skal det etterstrebes å publisere studieprotokollen i et vitenskapelig tidsskrift.

Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal protokollen gjøres offentlig tilgjengelig på ExtraStiftelsens nettsider.

Referanse til registrering

Det skal refereres og linkes til registreringen i de vitenskapelige publikasjonene som er finansiert av ExtraStiftelsen.

Betingelser

For kliniske studier og observasjonsstudier skal “clinical trials identifier number” oppgis ved første framdriftsrapportering.

Dersom mottakeren av midler allerede har igangsatt studien uten registrering skal dette meddeles ExtraStiftelsen omgående, og det skal tilstrebes å etterregistrere studien.

Dersom studien(e) allerede er igangsatt og er registrert i en annen database enn clinicaltrials.gov, skal navn på den aktuelle databasen og registrerings-ID meddeles ExtraStiftelsen.

Prosjektleder er ansvarlig for oppdateringer av registreringen, herunder endringer, resultatformidling og informasjon om publikasjoner.

Her kan du lese ExtraStiftelsens retningslinjer for forskningsprosjekter

Les også om krav om åpen publisering av vitenskapelige artikler

Nysgjerrig på helseforskning og ExtraStiftelsens forskningsinnretning? Abonner på vårt forskningsnyhetsbrev her!