Krav om åpen publisering av vitenskapelige artikler

Vitenskapelige artikler fra forskning finansiert av ExtraStiftelsens skal gjøres åpent tilgjengelige.

Kravet gjelder prosjekter som har fått midler under ordningen Forskning og som har oppstartsdato etter 01.01.2018

Oppdatert 28.05.18

Åpen publisering

Forskere skal publisere sine artikler i åpne tidsskrifter (såkalt «gold open access») der det er faglig forsvarlig. Det er mulig å søke etter åpent tilgjengelige tidsskrifter i Directory of Open Access Journals (DOAJ).

I unntakstilfeller kan artikler basert på finansiering fra ExtraStiftelsen publiseres i abonnementsbaserte tidsskrifter og da under den forutsetning at artikkelen kjøpes fri til åpen publisering (såkalte hybridløsninger).

Alle vitenskapelige artikler basert på finansiering fra ExtraStiftelsen skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelig.

ExtraStiftelsens retningslinjer for åpen publisering ligger svært tett opp til Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang, men med den vesentlige forskjell at kravet om åpen publisering er absolutt. I tråd med retningslinjene forventer også ExtraStiftelsen at forskningsutførende institusjoner dekker kostnader til åpen publisering på linje med kostnader til annen nødvendig virksomhet.

ExtraStiftelsen refunderer inntil 15.000 kroner for hver artikkel, forutsatt at utgiftene kan dokumenteres og at de ikke dekkes av andre eller burde vært dekket av andre.

Her kan du lese ExtraStiftelsens retningslinjer for forskningsprosjekter

Les også om krav om forhåndregistrering av studier finansiert av ExtraStiftelsen

Nysgjerrig på helseforskning og ExtraStiftelsens forskningsinnretning? Abonner på vårt forskningsnyhetsbrev her!