Helseprisen

Helseprisen er Stiftelsen Dams utmerkelse som årlig skal deles ut til et helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon.

Statutter for Helseprisen

Helseprisen er Stiftelsen Dams utmerkelse som årlig skal deles ut til et helseprosjekt (inkludert forskning og tiltak for funksjonshemmede) i regi av en frivillig helseorganisasjon. Prisen går til organisasjonen.

Prosjektene nomineres etter en utlysning så snart som mulig etter 1. juni, og en jury plukker ut tre finalister. Deretter legges det opp til en publikumsavstemming blant de tre finalistene, for å kåre den endelige vinneren. Vinneren får et diplom og et pengebeløp på 50.000 kroner. Det er organisasjonen som står bak prosjektet som får pengene.

Beløpene kan fritt benyttes til å styrke fagfeltet innen egen organisasjon. Organisasjonen står fritt til å gi pengene videre til for eksempel prosjektleder/forsker, lokalt ledd eller ekstern samarbeidspartner.

Kriterier

Prosjekter som nomineres må avsluttes det året prisen deles ut. Prosjektet skal ha utmerket seg innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • Nyskapning og kreativitet.
 • Spesielt gode resultat og god nytte
 • Samarbeid, enten tverrfaglig, mellom organisasjoner og/eller mellom organisasjonen og fagmiljøer.
 • Skapt engasjement og entusiasme.
 • Forskningsprosjekter må i tillegg vise til publisering av resultatene. De må også redegjøre for tilknytning og samarbeid mellom prosjekt og organisasjon.

Juryens oppnevning, mandat og sammensetning

Juryen oppnevnes av styret og varierer fra år til år, med to tidligere medlemmer og to nye. Juryens mandat er å finne tre verdige finalister.

Juryen skal bestå av:

 • Stiftelsen Dams styreleder (juryleder)
 • To helsefaglige personer
 • Én politiker
 • Én person fra Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner

I tillegg kan man om ønskelig oppnevne ett jurymedlem med en annen type kunnskap, for eksempel innovasjon, teknologi eller kommunikasjon. I så fall blir det seks personer i juryen og leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styreleder i Stiftelsen Dam er leder for juryen. Ved eventuelt forfall velger juryen selv en av de øvrige fagpersonene som leder. Stiftelsen Dams generalsekretær er juryens sekretær. Kommunikasjonssjef deltar som observatører i jurymøtet.

Juryens arbeid

Stiftelsen Dams sekretariat har saksforberedende funksjon for juryen. Programsjef gjennomgår søknadene i henhold til fastsatte kriterier, og forelegger maksimum inntil 15 aktuelle prosjekter for juryen.

Juryen nominerer tre kandidater til Helseprisen. Juryen gir en kort begrunnelse for valgte finalister. Juryen avslutter sitt arbeid innen 15. oktober. Deretter vil det lages en publikumsavstemming på stiftelsens nettsider for å kåre vinneren.

Prisen deles ut i forbindelse med Frivillighetens dag, 5. desember. Dersom ikke annet blir bestemt er det juryens leder som offentliggjør vinneren.

Utlysning og forslag

Helseprisen utlyses på Stiftelsen Dams nettsider og i sosiale medier så snart det er mulig etter 1. august. I tillegg vil det gå ut eget nyhetsbrev til stiftelsens medlems- og søkerorganisasjoner. Forslag til aktuelle prosjekter kan fremmes av organisasjonene innen 30. september.

Forslaget må inneholde følgende opplysninger:

 • Prosjektnavn og navn på prosjektleder/forsker.
 • Organisasjonen prosjektet er knyttet til.
 • Kort beskrivelse av prosjektet.
 • Kort begrunnelse for hvorfor forslagsstiller mener nettopp dette prosjektet bør få prisen.

For forskningsprosjekter må dessuten doktorgradsavhandling eller annet relevant forskningsarbeid vedlegges. Nominasjonen må leveres via skjema på stiftelsens nettsider.