Helse

Her finner du informasjon om ordningen Helse.

Ordningen Helse er stiftelsens største ordning og omtrent to tredjedeler av midlene går til denne ordningen.

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Det kan søkes om opp til én million kroner per år i totalt tre år.

Ordningen Helse har to søknadsfrister og to tildelinger hvert år, og deles derfor inn i Helse vår og Helse høst.

Her finner du en trinn-for-trinn-gjennomgang av hele søknadsprosessen til alle stiftelsens ordninger.

Vil du vurdere søknader for ExtraStiftelsen? Les mer og registrer deg her

Viktige datoer for ordningen Helse:

  • 2. januar: Utlysning av midler Helse vår
  • 15. mars: Søknadsfrist Helse vår
  • 2. juni: Utlysning av midler Helse høst
  • 15. juni: Tildeling Helse vår
  • Cirka 1. juli: Utbetaling av midler Helse vår
  • 15. september: Søknadsfrist Helse høst
  • 15. desember: Tildeling Helse høst
  • Cirka 1. februar: Utbetaling av midler Helse høst

Eksempler på helseprosjekter:

Kurs i psykisk helse i ungdomsskolene

RockSteady Boxing – Fight Back Parkinson

TV BRA: TV for og med utviklingshemmede 

«Ja betyr ja»

Se øvrige helseprosjekter i ExtraStiftelsens prosjektbibliotek her

Relevante sider for ordningen Helse:

Retningslinjer Helse

Prosjektbeskrivelse Helse

Brukerveiledning for helseprosjekter

Søknadsvurdering Helse

Instruks fagutvalg Helse

Fremdriftsrapport Helse

Regnskap Helse

Sluttrapport Helse