Forskningsseminar 2017: Helseløft eller helsebløff?

ExtraStiftelsens forskningsseminar arrangeres 17. oktober 2017 på Rikshospitalet.

Kan vi vite om at samhandlingsreformen er en suksess, eller trenger vi mer forskning? ExtraStiftelsen inviterer til forskningsseminar om samhandling. Illustrasjon: Hege Bjørnsdatter Braaten

Over fem år etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft, bruker politikerne fortsatt «samhandling» som løsningen på de utfordringene helsevesenet står overfor.

De frivillige helseorganisasjonene bak ExtraStiftelsen etterspør mer forskning på samhandling i helsetjenesten. Hva vet vi om hvordan vi oppnår samhandling, og hvordan har det egentlig gått med samhandlingsreformen?

Dette blir tema for årets forskningskonferanse, som arrangeres tirsdag 17. oktober 2017 på Rikshospitalet, Store auditorium.

– Vi ser frem til et spennende seminar som vil belyse utfordringer og mulige løsninger innen samhandling på tvers av profesjoner og helsetjenestenivå, sier ledende fagsjef i ExtraStiftelsen, Jan-Ole Hesselberg.

Allerede nå er de første innlederne klare. I tillegg vil flere forskere presentere forskningsprosjekter som belyser samhandling og pasientmedvirkning for ulike pasientgrupper.

Se hele programmet for forskningsseminaret her!

Meld deg på forskningsseminaret 2017 her!

Innledere:

Anders Grimsmo

Professor ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, vil presentere resultater fra den forskningsbaserte følgeevalueringen av samhandlingsreformen som ble initiert av Helse og omsorgsdepartementet i 2012. Foto: Bjørn Kvaal

Thomas Hoholm

Forsker og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, skal holde et innlegg om utfordringer i dagens organisering av helsetjenesten, samt visjoner for fremtidens helsevesen og hvordan vi kommer dit. Foto: BI

Dagrunn Nåden Dyrstad

Forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, vil gi en innføring i hvordan pasientmedvirkning kan benyttes for å fremme samhandling i helsevesenet. Foto: UiS

Inger Johansen

PhD og fastelege Inger Johansen skal snakke om ny organisering av rehabilitering for eldre i primærhelsetjenesten.

PhD og fastelege, som skal snakke om ny organisering av rehabilitering for eldre i primærhelsetjenesten. Foto: Privat

Heidi Lidal Fidjeland

PhD-stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin på UiO, skal snakke om oppfølging av kreftpasienter i primærhelsetjenesten. Foto: Den Norske Legeforening

Thomas Kristian Tollefsen

PhD-stipendiat, som skal snakke om hva som er viktig for deg – et eksempel på et individuelt tilpasset tilbakemeldingssystem for primærhelsetjenesten. Tollefsens phd er finansiert av ExtraStiftelsen, RBUP Øst og Sør.