ExtraExpress

Her finner du informasjon om ordningen ExtraExpress.

Ordningen ExtraExpress er stiftelsens minste ordning. Det settes hvert år av 12 millioner kroner til denne ordningen, fordelt på to søknadsrunder. Ordningen er eksklusiv for stiftelsens medlemsorganisasjoner.

Formålet med ExtraExpress er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Ordningen har et enklere søknadsskjema og raskere saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

Det kan søkes om prosjekter i størrelsesorden 5.000-30.000 kroner og prosjektlengden er maks ett år.

Ordningen ExtraExpress har to søknadsfrister og to tildelinger hvert år, og deles derfor inn i ExtraExpress vår og ExtraExpress høst.

Her finner du en trinn-for-trinn-gjennomgang av hele søknadsprosessen til alle stiftelsens ordninger.

Viktige datoer for ordningen ExtraExpress:

  • 2. januar: Utlysning av midler ExtraExpress vår
  • 15. mars: Søknadsfrist ExtraExpress vår (klokken 15)
  • 15. mai: Tildeling ExtraExpress vår (klokken 13)
  • Cirka 1. juni: Utbetaling av midler ExtraExpress vår
  • 2. juni: Utlysning av midler ExtraExpress høst
  • 15. september: Søknadsfrist ExtraExpress høst (klokken 15)
  • 15. november: Tildeling ExtraExpress høst (klokken 13)
  • Cirka 1. desember: Utbetaling av midler Helse høst

Eksempler på ExtraExpress-prosjekter:

Matmagi med matallergi

M-asse S-jø Kajakk-kurs!

Litteraturhus for alle i Bergen

Hverdagsintegrering mellom himmel og hav

Se øvrige ExtraExpress-prosjekter i ExtraStiftelsens prosjektbibliotek her

Relevante sider for ordningen ExtraExpress:

Retningslinjer ExtraExpress

Brukerveiledning for ExtraExpress

Instruks fagutvalg ExtraExpress

Søknadsvurdering ExtraExpress

Sluttrapport/regnskap ExtraExpress