Taran Hagen Søberg har jobbet i vikariat som fagrådgiver i ExtraStiftelsen siden mars 2019.

Hun er utdannet psykolog med tilleggsutdannelse i helseledelse. Tidligere har hun blant annet jobbet med nevropsykologi, arbeidspsykologi og forskningsadministrasjon.

I ExtraStiftelsen har Taran ansvar for å følge opp søknader innen Helse og ExtraExpress. Hun svarer på henvendelser knyttet til søknader og søknadsbehandling, og veileder søkere og søkerorganisasjoner i ExtraStiftelsens ordninger.