Jan Melby ble ansatt i ExtraStiftelsen i august 1999 som fagsjef forebygging. I 2016 skiftet han tittel til fagsjef helse da forebygging og rehabilitering ble slått sammen til ett område, helse. Fra 2001 har han vært stedfortredende generalsekretær og koordinator for fagseksjonen.

Han er utdannet sykepleier, og har tidligere jobbet i hjemmesykepleien og i Sosial- og helsedepartementet. Han har også vært fire år i Zambia for Norads Fredskorps.

I ExtraStiftelsen har Jan ansvar for søknadsprosesser, søknadsbehandling og prosjektoppfølging innen helse og ExtraExpress, samt annen faglig oppfølging av søkerorganisasjonene. I tillegg har han god kjennskap til alle funksjoner i vårt søknadssystem ExtraWeb.