AllTrials-oppropet

18. oktober 2016 tok ExtraStiftelsen initiativ til å signere et opprop til støtte for AllTrials-kampanjen for registrering og publisering av all klinisk forskning.

ExtraStiftelsen har ansvar for den norske fraksjonen av AllTrials-kampanjen.

Støtte til AllTrials-kampanjen

Det er på tide at alle resultater fra kliniske studier blir rapportert. Pasienter, forskere, farmasøyter, leger og myndigheter overalt vil ha nytte av publiserte resultater fra kliniske studier. Uansett hvor i verden du befinner deg, vennligst skriv under på oppropet:
 
Tusenvis av kliniske studier har ikke rapportert sine resultater; noen har ikke en gang blitt registrert.
 
Informasjon om hva som var gjort og hva som ble funnet i disse studiene kan gå tapt for alltid for leger og forskere og lede til dårlige behandlingsbeslutninger, tapte muligheter for god klinisk praksis, og gjentakelse av studier.
 
Alle studier, tidligere og nåværende bør registreres, og de fullstendige metodene og resultatene bør rapporteres.
 
Vi ber regjeringer, myndigheter og forskningsinstitusjoner om å sette i verk tiltak for å oppnå dette.

Signert av:

ExtraStiftelsens medlemsorganisasjoner:

 • ADHD Norge
 • CP-foreningen
 • Diabetesforbundet
 • Dysleksi Norge
 • ExtraStiftelsen
 • Forbundet mot rusgift
 • Hest og Helse
 • HLF Hørselshemmedes Landsforbund
 • Kreftforeningen (signerte før ExtraStiftelsens initiativ)
 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
 • Landsforeningen uventet barnedød
 • Mental Helse
 • Multippel Sklerose forbundet i Norge
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Astma- og Allergiforbund
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norsk Epilepsiforbund
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Rådet for psykisk helse

Eksterne organisasjoner/institusjoner:

 • Universitetet i Oslo
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Stiftelsen Catosenteret
 • Norges idrettshøgskole
 • Norsk Kiropraktorforening
 • Bergesenstiftelsen
 • Foreningen Tryggere Ruspolitikk
 • Spafo Norge
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Høyskolen Kristiania
 • RELIS – Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell (signerte før ExtraStiftelsens initiativ)
 • Kunnskapssenteret (signerte før ExtraStiftelsens initiativ)
 • Forskningsetiske komiteer (signerte før ExtraStiftelsens initiativ)