Nå kan du søke om forskningsmidler

Stiftelsen lykkes med viktig prioritering på kommunehelsetjeneste og samhandling, og lyser nå ut nye midler.

DAM Redaksjonen • 1 mar. 2019
Hvert år går en tredjedel av Stiftelsen Dams midler til forskning, og fredag 1. mars åpner en ny søknadsrunde. De tre siste årene har stiftelsen prioritert forskningssøknader rettet mot kommunehelsetjenesten og samhandling, og omlag to tredjedeler av forskningsmidlene går til dette. Les mer om ordningen Forskning her Les mer om hvordan du søker midler her

Viktig prioritering

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen
Det er i år fjerde gang at stiftelsens midler skal prioriteres mot denne typen prosjekter. Generalsekretær Hans Christian Lillehagen er glad for at stiftelsen kan støtte denne typen forskning. – To tredjedeler av våre forskningsprosjekter går nå til prosjekter rettet inn mot kommunehelsetjenesten og samhandling mellom de ulike helsetjenestene. Dette følger vi nøye og årets tildeling vil også ha denne prioriteringen, sier han. Siden 2016 har stiftelsen gitt støtte til om lag 70 forskere som ser på disse problemstillingene rundt om i landet. Dette er forskning som i stor grad er nært på brukerne, ute i kommunene. – Dette er et utrolig viktig bidrag til å se om reformene gir muligheter for bedre tjenester, men også avdekke svakheter for at behandlingen av pasientene blir bedre, sier Lillehagen. Se video med tips til søknadsprosessen her: Klikk her for å kun se presentasjonen som vises i videoen.

Åpenhet

Stiftelsen Dam er opptatt av at det skal være åpenhet rundt både søknadsvurderingen og forskningsresultatene. For å få et innblikk i hvordan søknadene vurderes kan du lese instruks til fagutvalget for forskningsordningen, og rutinebeskrivelse for de forskjellige trinnene i innvilgelser og avslag av søknader innenfor forskning. Alle forskere som får støtte av Stiftelsen Dam forplikter seg også til å gjøre sine vitenskapelige artikler åpent tilgjengelig. Det vil si at forskere må publisere i åpne tidsskrifter. Dette kravet er absolutt, og stiftelsen refunderer også inntil 15.000 kroner for hver artikkel.

Søknadsfrist 1. juni

Søknadsfrist for forskningsmidler er 1. juni klokken 15. Offentliggjøringen av hvilke prosjekter som får støtte skjer i midten av oktober, og midlene blir utbetalt til organisasjonene i begynnelsen av februar 2020. Dersom du ønsker å søke forskningsmidler gjennom Stiftelsen Dam kan du lese retningslinjene for forskning her. Husk at organisasjonene det søkes gjennom kan ha ulike søknadsfrister, som er langt tidligere enn Stiftelsen Dams. Ta derfor kontakt med din organisasjon i god tid.