LHLs senioryoga i Ålesund har blitt svært populær. Tirsdag 15. mai 2018 får lokallaget midler til å starte et nytt parti. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/ExtraStiftelsen

– ExtraExpress-ordningen fortsetter å være svært populær, og det er gledelig at vi i dag kan gratulerer 250 nye prosjekter med støtte, sier generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen.

Her kan du se hvilke prosjekter som får ExtraExpress-støtte!

Tirsdag 15. mai er det tid for ExtraStiftelsens første tildeling i 2018. Et år som vil bli et rekordår for stiftelsen. For i april ble det kjent at ExtraStiftelsen får hele 302 millioner kroner til fordeling i året – 24,5 millioner kroner mer enn i 2017.

Får mye ut av lite

ExtraExpress-ordningen er eksklusiv for medlemsorganisasjonene til stiftelsen, og skal stimulerer til lokal aktivitet og frivillighet. Det er mulig å

Hans Christian Lillehagen

søke om prosjekter i størrelsesorden 5.000 – 30.000 kroner. Totalt deles det ut 12 millioner kroner gjennom ordningen hvert år, fordelt på to søknadsrunder.

– Selv om dette er relativt små beløp, så ser vi at organisasjonene får veldig mye ut av disse midlene. Takket være ildsjeler rundt omkring i landet kan en rekke mennesker nå delta på alt fra tilpasset yogatrening, til turer på tilrettelagte stier eller varmtvannstrening, takket være ExtraExpress-midlene, sier Lillehagen.

Populær ordning

Og at ordningen er populær levner statistikken liten tvil om. For i denne søknadsrunden kom det inn totalt 701 søknader. Totalt er innvilgelsesprosentent på 35,7 prosent, i motsetning til forrige runde, da den var på 44,1 prosent.

– Noen organisasjoner har hele tiden utmerker seg med særlig mange søknader, men det er gledelig å se at stadig flere organisasjoner får øynene opp for ordningen. Røde Kors er ny medlemsorganisasjon i ExtraStiftelsen fra 2017, og organisasjonen meldte seg for alvor på i kampen om ExtraExpress-midlene i denne runden, sier Lillehagen, og legger til:

– Totalt er det 250 prosjekter som får den gledelige beskjeden om at de får innvilget støtte i dag. Men det er langt flere enn 250 mennesker som kan juble, for dette betyr bedre helse for veldig mange mennesker i Norge, sier han.

Søke midler fra ExtraStiftelsen? La deg inspirere av prosjektbiblioteket!

 

Her kan du se hvilke prosjekter som får ExtraExpress-støtte!

ExtraExpress vår 2018

  • ExtraExpress er en forenklet søknadsrunde for ExtraStiftelsens 36 medlemsorganisasjoner.
  • Målet med ordningen er å stimulere til lokal aktivitet og mer frivillighet.
  • Det kan søkes om prosjekter i størrelsesorden 5.000 – 30.000 kroner.
  • Totalt bevilges det 5.809.000 kroner i denne runden.
  • Det ble søkt om midler til 701 prosjekter, 250 søknader fikk innvilget støtte.
  • Dette utgjør en tildelingsprosent på 35,7.