Disse får Ekspress-midler våren 2018

Totalt 250 prosjekter får i dag den gledelige beskjeden.

DAM Redaksjonen • 15 May. 2018

– Ekspress-ordningen fortsetter å være svært populær, og det er gledelig at vi i dag kan gratulerer 250 nye prosjekter med støtte, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Her kan du se hvilke prosjekter som får Ekspress-støtte! Tirsdag 15. mai er det tid for Stiftelsen Dams første tildeling i 2018. Et år som vil bli et rekordår for stiftelsen. For i april ble det kjent at Stiftelsen Dam får hele 302 millioner kroner til fordeling i året – 24,5 millioner kroner mer enn i 2017.

Får mye ut av lite

Ekspress-ordningen er eksklusiv for medlemsorganisasjonene til stiftelsen, og skal stimulerer til lokal aktivitet og frivillighet. Det er mulig å
Hans Christian Lillehagen
søke om prosjekter i størrelsesorden 5.000 – 30.000 kroner. Totalt deles det ut 12 millioner kroner gjennom ordningen hvert år, fordelt på to søknadsrunder. – Selv om dette er relativt små beløp, så ser vi at organisasjonene får veldig mye ut av disse midlene. Takket være ildsjeler rundt omkring i landet kan en rekke mennesker nå delta på alt fra tilpasset yogatrening, til turer på tilrettelagte stier eller varmtvannstrening, takket være Ekspress-midlene, sier Lillehagen.

Populær ordning

Og at ordningen er populær levner statistikken liten tvil om. For i denne søknadsrunden kom det inn totalt 701 søknader. Totalt er innvilgelsesprosentent på 35,7 prosent, i motsetning til forrige runde, da den var på 44,1 prosent. – Noen organisasjoner har hele tiden utmerker seg med særlig mange søknader, men det er gledelig å se at stadig flere organisasjoner får øynene opp for ordningen. Røde Kors er ny medlemsorganisasjon i Stiftelsen Dam fra 2017, og organisasjonen meldte seg for alvor på i kampen om Ekspress-midlene i denne runden, sier Lillehagen, og legger til: – Totalt er det 250 prosjekter som får den gledelige beskjeden om at de får innvilget støtte i dag. Men det er langt flere enn 250 mennesker som kan juble, for dette betyr bedre helse for veldig mange mennesker i Norge, sier han. Søke midler fra Stiftelsen Dam? La deg inspirere av prosjektbiblioteket!   Her kan du se hvilke prosjekter som får Ekspress-støtte!