60 millioner til helseprosjekter: Disse får støtte

131 prosjekter får innvilget sine søknader.

DAM Redaksjonen • 15 jun. 2017
Torsdag 15. juni kommer årets første tildeling til helseprosjekter. Totalt får 131 søknader støtte, det tilsvarer en tildelingsprosent på 20. Etter at tildelingsprosenten var lavere enn normalt i 2016, har den igjen økt i denne runde. Det gleder generalsekretær, Hans Christian Lillehagen. – Det er flott at tildelingsprosenten igjen er høyere enn i fjor. Vi har fått mange gode søknader, og disse 131 prosjektene kommer til å bety mye for mange, sier han. Her er listen over prosjekter som får støtte gjennom Helse vår 2017

Grundigere vurdering

Også i denne runden har det vært endringer i søknadsbehandlingen. Utvikling av søknadssystemet ExtraWeb, samt ny ordning for behandling i de eksterne fagutvalgene bidrar til en enda grundigere behandling av hver søknad. – I denne runden har det vært en enda grundigere vurderingsprosess. Gode tekniske løsninger har hjulpet oss til å kvalitetssikre vurderingene enda mer. Derfor kan vi med enda større sikkerhet si at de beste søknadene har fått støtte, sier Lillehagen.

Mer penger i neste runde

Han understreker likevel at det er mange gode søknader som ikke får innvilget støtte. Til det strekker ikke den økonomiske rammen til. – Det er mange gode søknader som ikke får støtte. Men alle som får avslag vil få en avslagsbegrunnelse, og vi håper at de som ikke får støtte denne gangen søker igjen, sier Lillehagen, og viser til at flere prosjekter som ikke fikk innvilget støtte i forrige runde, får midler i dag. Neste søknadsrunde for helseprosjekter er allerede åpne, med søknadsfrist i september. – Det er ikke lenge til neste søknadsfrist. 15 september er vi i gang igjen, og da har vi en enda større pott til fordeling, sier Lillehagen. Her er listen over prosjekter som får støtte gjennom Helse vår 2017