Ledende fagsjef i ExtraStiftelsen, Jan-Ole Hesselberg, skriver om stiftelsens støtte til åpen publisering i en kronikk på Forskning.no. Foto: Yann Aker

«Organisasjonene i ExtraStiftelsen har mistet tålmodigheten og har nå besluttet at alle nye forskningsprosjekter som får midler fra oss forplikter seg til å publisere med åpen tilgang, og at kostnadene ved dette skal dekkes av stiftelsen», skriver ledende fagsjef i ExtraStiftelsen, Jan-Ole Hesselberg i en kronikk på forskning.no, fredag.

Les hele kronikken på Forskning.no her

All forskning må gjøres tilgjengelig

Bakgrunnen for kronikken er stiftelsens fokus på å gjøre all forskning tilgjengelig.

Styret i ExtraStiftelsen har vedtatt at stiftelsen skal gi støtte til publisering i tidsskrifter med såkalt åpen tilgang (open access), for alle nye forskningsprosjekter stiftelsen støtter.

Krever registrering og publisering

Høsten 2016 arrangerte ExtraStiftelsen et forskningsseminar, kalt Få forskningen fram. På seminaret var åpen tilgang ett av temaene, i tillegg til at organisasjonene som står bak stiftelsen signerte et opprop, kalt AllTrials, der de ber om at all forskning må registreres og publiseres.

Også dette vil bli et krav i nye forskningsprosjekter stiftelsen støtter. I etterkant av seminaret har også ExtraStiftelsen startet AllTrials Norway.

Åpen tilgang

  • Vitenskapelige tidsskrifter som publiserer forskningsartikler åpent og gratis for alle.
  • Tradisjonelle tidsskrifter tar betalt – ofte flere hundre kroner – for hver artikkel, eventuelt flere hundre tusen kroner for abonnementer.
  • Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang koster penger for forskeren.
  • ExtraStiftelsen gir støtte til publisering i åpne tidsskrifter, for alle nye forskningsprosjekter, og ønsker at all forskning og ny kunnskap skal gjøres tilgjengelig for alle.