Diabetesforbundet i Hordaland får penger til en ny ungdomshelg. De har tidligere hatt suksess med et liknende tilbud, som de kalte Back to Basic, som dette bildet er hentet fra. Foto: Diabetesforbundet

For femte gang deler ExtraStiftelsen i dag ut midler til ExtraExpress. Totalt 4.853.000 kroner til 207 prosjekter i hele landet er fasiten denne gangen.

– ExtraExpress er en dundrende suksess. Prosjekter realiseres i hele Norge og vi kan støtte nesten 50 prosent av alle søknadene som kommer inn, sier generalsekretær, Hans Christian Lillehagen.

ExtraExpress er en ordning for de 32 medlemsorganisasjonene, der det kan søkes om mindre prosjekter i størrelsesorden 5.000 – 30.000 kroner. Prosjektene skal bidra til mer frivillighet og økt aktivitet i lokallagene.

Også i denne runden er det stort spenn i type aktiviteter, og det er klart at ExtraExpress bidrar til mye god helse per krone, til glede for veldig mange mennesker.

– Det er aldri lenge mellom en ide oppstår og den kan realiseres. Dette er motiverende for de som prøver å gjøre positive tiltak i nærmiljøet sitt og overfor sine målgrupper. Her er det stor variasjon og det finnes ingen dumme ideer, her er mylderet viktig og organisasjonene leverer, sier Lillehagen.

SJEKK HELE LISTEN OVER PROSJEKTER SOM FÅR EXTRAEXPRESS-MIDLER I DAG!

ExtraExpress høst 2016

  • En forenklet søknadsrunde for ExtraStiftelsens 32 medlemsorganisasjoner, der målet er å stimulere til lokal aktivitet og mer frivillighet.
  • Det kan søkes om prosjekter i størrelsesorden 5.000 – 30.000 kroner.
  • Totalt ble det søkt om midler til 444 prosjekter fra 30 medlemsorganisasjoner i denne søknadsrunden.
  • 207 søknader fikk innvilget støtte.
  • Totalt bevilges det 4.853.000 kroner.
  • Dette utgjør en tildelingsprosent på 46,6.