Gullegget til Redd Barna

Får hedersprisen for prosjektet Avdekking av vold og seksuelle overgrep.

DAM Redaksjonen • 24 nov. 2015
Prosjektet Avdekking av vold og seksuelle overgrep ble startet i 2011, og fikk støtte fra Stiftelsen Dam i to år. Prosjektet er et samarbeid mellom Redd Barna (søkerorganisasjon) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region vest (RVTS). Prosjektet retter seg mot kommunene i første instans, men indirekte mot barn og unge som blir utsatt for vold og overgrep.

Et betydelig samfunnsproblem

Dette er et betydelig samfunnsproblem i Norge, og for dem som rammes gir dette naturlig nok vesentlig og varig forringelse av både helse og livskvalitet. Omfanget er for mange uforståelig. Den siste omfangsundersøkelsen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at rundt en tredjedel av alle barn hadde opplevd fysisk vold fra foresatte i barndommen. Slike overgrep skjer som regel i det skjulte, og kan være vanskelig å oppdage.

Lavere terskel med anonym bekymringsmelding

Derfor ønsket Redd Barna og RVTS å styrke kunnskapen og kompetansen i kommunene, gjennom så kalte konsultasjonsteam. Konsultasjonsteamene består av blant annet ansatte i barnevernet, ved helsestasjoner, i familiekontorene og BUP. Enkelte steder har også politiet vært med. Teamene skal være et sted der ansatte i barnehager, skoler, helsestasjoner og anonymt kan drøfte uroen for et barn. Dette gjør terskelen for å diskutere en bekymring langt lavere, og kan bidra til at overgrep mot barn og unge blir oppdaget, og også avverget. Prosjektet har laget en mal for oppstart av slike konsultasjonsteam, samt en undervisningspakke som bidrar til at teamene alene kan holde kurs i sine nærmiljø.

– En ny tid

Målet er å styrke kompetansen i kommunene generelt, og konsultasjonsteamenes evne til å håndtere vold- og overgrepssaker spesielt. Ved at rådsøker kan legge fram sin mistanke anonymt, for så å få tips og råd til hvordan man skal gå videre med saken, har det blitt langt enklere å ta tak i mistanker. Per i dag er det opprettet 33 team i region vest, og prosjektet er nå i ferd med å spre seg videre – også internasjonalt, blant annet til Sverige. De barnehager og skoler som har vært involvert i prosjektet sier at det har blitt en ny tid etter at de fikk konsultasjonsteamene.

«Et mønsterprosjekt»

Tirsdag ble altså prosjektet hedret med Gullegget, som er Stiftelsen Dams hederspris til et avsluttet prosjekt. Juryen skriver i sin begrunnelse om prosjektet «Dette er imponerende, et mønsterprosjekt. Det er et kjempeviktig tema, hvor man har mulighet til å forebygge alvorlige hendelser senere. De som har fått vært med i prosjektet har blitt mye tryggere i sin rolle, og det er avgjørende i denne typen saker. Prosjektet har allerede fått internasjonal oppmerskomhet og er svært godt utført».

Gratulerer!

Stiftelsen Dam er svært stolte over å ha bidratt med midler til et så viktig prosjekt, og gratulerer med utmerkelsen. Prisen er på 100.000 kroner i tillegg til et diplom og en statue. Gratulasjoner går også til de to andre prosjektene som var nominert; Rådet for psykisk helse for prosjektet Go Campus og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke for prosjektet Nettbasert spinning hjemme. Begge disse prosjektene får diplom og 25.000 kroner hver. LES OGSÅ: Disse prosjektene får Extra-midler